รับจ้างฆ่าคน

บริการ รับจ้าง ฆ่า คน

     รับจ้างฆ่าคน คือการติดต่อทำสัญญาจ้างงานกับ มือปืน(นักฆ่ามืออาชีพ,gunman,hitman)ไปลอบสังหาร(ฆ่าคน,ยิงคน)เป้าหมายของผู้จ้าง(ลูกค้า).    

     เนื่องจาก"การฆ่าคน"(ยิงคน,เก็บคน)นั้น'เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงในสังคมทุกเชื้อชาติ. แต่ความต้องการใช้บริการ รับจ้างฆ่าคน ในสังคมยุคปัจจุบันกลับเป็นสิ่งที่มีผู้สนใจมองหาเพิ่มมากขึ้น กว่าในอดีตที่ผ่านมา. ถึงแม้การจ้างมือปืนไปฆ่าคนนั้นจะมีความเสี่ยง"ผู้ที่จ้างนักฆ่าไปลอบสังหารคน มีความผิดเช่นเดียวกับมือปืน ที่ทำหน้าที่ยิงคน"ปจากโลก นั่นคือการฆ่าคน.


I BUILT MY SITE FOR FREE USING